Podujatie naviazalo na Zelenú kvapku krvi uskutočnenú v novembri 2018. Oproti tomuto podujatiu zaznamenalo oveľa nižšiu účasť , ako zo strany lesníkov, tak i ostatnej verejnosti. Po úvodnom príhovore predsedu SLsK  Ing. Milana Dolňana , vystúpili rôzni predstavitelia zastupujúci obhospodarovateľov  lesa, ale najmä Ing. Boris Greguška , aktuálne predseda Fóra o lesoch v OSN, jeho prejav je TU.

Naša OLsK zabezpečovala prípravu občerstvenia pre zúčastnených vo forme držkového perkeltu. Poďakovanie od predsedu SLsK je TU.

Aj touto cestou chcem poďakovať všetkým , ktorí sa podieľali na príprave aj realizácií tejto akcie vo Zvolene za našu oblastnú komoru, osobitne šéfkuchárovi Ing. Kondelovi. Viď fotogaléria v Archíve.