Oblastná lesnícka komora Žilina je oblastnou organizáciou Slovenskej lesníckej komory so sídlom vo Zvolene s územnou pôsobnosťou na severe Slovenska v regiónoch Liptova, Oravy, Kysúc, Turca a Považia.

Na tejto webovej stránke v neverejnej časti poskytuje svojím členom základné informácie a dokumenty o činnosti oblastnej lesníckej komory.

V časti venovanej profesionálnym lesníkom a obhospodarovateľom lesa poskytuje aktuálne informácie v oblasti lesníckej legislatívy vrátane priebehu legislatívneho procesu, informuje o naj novších trendoch v pestovaní a ochrane lesa , zameraných špeciálne na lesné ekosystémy severného Slovenska.

V osobitnej časti venovanej laickej verejnosti, predovšetkým prístupnou formou informuje o histórií, príčinách, súčasnosti a spôsobe riešenia tzv. hromadného hynutia smrečín.