Nezaradené

Plán obnovy bez podpory lesov ešte nie stratený.

Začiatkom marca vstúpil do medzirezortného pripomienkového konania návrh Plánu obnovy a odolnosti SR. Pre pôdu a lesy ako také sa v ňom našlo 0,000 €. Zato v komponente č. 5: Adaptácia na zmenu klímy sa našlo 150 mil. €  v gescii MŽP. Pre pripomenutie pri koncipovaní návrhu bola napr. požiadavka na 31 mil.€ na prebudovu lesných ekosystémov v súvislosti so zmenou klimatických podmienok. Dnes 22.3.2021 Slovenská lesnícka komora podala hromadnú pripomienku , ktorá v sebe obsahuje 36 zásadných pripomienok ku komponentu č.5. Pod túto hromadnú pripomienku sa v krátkom čase podpísalo 1700 fyzických osôb , čo 3 x prekračuje potrebnú kvôtu 500 osôb. Ostáva len dúfať , že sa podarí presvedčiť kompetentných na zmenu názoru smerom k riešeniam, ktoré v praktickej rovine zmiernia dopad zmeny klímy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *