1. Programové vyhlásenie vlády 2020-2024

Predbežný návrh OLsK Žilina konkrétnych programových priorít v oblasti lesníctva , ktorý bude súčasťou uznesenia z XVI.VZ. Programové priority sú doplnené niektorými opatreniami, ktoré by mali viesť k ich naplneniu.

Lesnicka vyzva ČR

List na MPa RV SR

Memorandum o spolupraci 11.1.2018

Narodne memorandum o lesoch