Nezaradené

Pre súkromných vlastníkov lesa

Vážení spoluobčania, vlastníci súkromných lesov !

Ihličnaté lesy severného Slovenska, sú v rôznom štádiu rozpadu. Jedným z dôvodov tohto stavu je aj skutočnosť, že  veľmi veľa súkromných lesov nemá zabezpečené obhospodarovanie a ochranu. Sú v zlom zdravotnom stave, napadnuté škodlivými činiteľmi a nákaza z nich sa šíri do lesov ostatných vlastníkov. Posledná novela zákona o lesoch platná od 1.1.2020 ukladá a umožňuje vlastníkovi súkromného lesa zabezpečiť odborné obhospodarovanie a ochranu svojho lesa. V prípade, že tak neurobí z vlastného podnetu ,ani na výzvu orgánu štátnej správy, prejde obhospodarovanie jeho lesa na tzv. správcu , ktorým bude zo zákona väčšinou štátny podnik Lesy SR. V prípade že tomuto správcovi vznikne strata pri obhospodarovaní takýchto lesov bude vlastník lesa povinný túto stratu uhradiť . V prípade , že tak neurobí , môže dôjsť k vzniku záložného práva na tieto lesné pozemky v prospech správcu do doby nevyrovnania pohľadávky. Samozrejmé toto je posledná zákonná možnosť , ako zabezpečiť obhospodarovanie a ochranu týchto lesov. Predtým zákon umožňuje súkromnému vlastníkovi lesa niekoľko spôsobov, ako môže zabezpečiť hospodárenie v svojom lese v zmysle tohto zákona na základe vlastnej aktivity. Podrobné informácie nájdete na tejto webovej stránke v sekcii pre verejnosť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *