Nezaradené

Programové vyhlásenie vlády v oblasti lesníctva

Aj keď celý mediálny priestor zaplnil koronavírus a my sa už asi nikdy nezobudíme do takého dňa , aké boli pred pandémiou, život musí ísť ďalej. V tých dňoch sa bude rodiť plán práce novej vlády na jej funkčné obdobie. A snáď aspoň teraz sa vrátime k programovým tézam teraz už vládnych strán , z ktorých časť bude ( by mala byť) v programovom vyhlásení vlády. V oblasti lesníctva by malo ísť o stručné a na súčasný stav lesov reagujúce opatrenia, ktoré bude možné po skončení vládneho obdobia aj vyhodnotiť. Úloha typu “ zabezpečíme trvalo udržateľný rozvoj lesníctva ……….. je síce pekne napísaná, ale veľmi všeobecná a bežnému občanovi nič nehovoriaca. Myslíme si , že SLsK nemôže byť bokom pri tvorbe takéhoto dokumentu . Za našu oblasť sme pripravili nasledovný návrh .

Tento predkladáme predstavenstvu SLsK na zapracovanie do komplexného návrhu za celú oblasť lesníctva.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *