Milí priatelia, milovníci zeleného lesa.

Určite ste na vlastnej skúsenosti, či v mediálnej informácií zaregistrovali, že s našim krásnym lesom severného Slovenska sa niečo deje. V tejto súvislosti sa čoraz viac popri pravdivých, čiastočne pravdivých správach, objavuje aj niekoľko vyslovených dezinformácií, ktoré zavádzajú laickú verejnosť.

Preto sme sa my, praktickí lesníci , ako prví v reťazci zodpovednosti za stav lesov rozhodli , Vás ako užívateľov všetkých produktov a služieb, ktoré les poskytuje jednoduchou, prijateľnou formou informovať, prečo je tomu tak.

Postupne ,v niekoľkých kapitolách sa Vám pokúsime vysvetliť celú históriu, súčasnosť a predpovedať možnú budúcnosť horských lesov tohto územia.

Príjemné a trpezlivé čítanie !