Nezaradené

Ťažobná uzávera , áno či nie ?

V snahe poznať názory odbornej aj laickej verejnosti na obhospodarovanie lesov zvolala na 12. septembra 2019 nemenovaná politická strana tzv. leso -ochranársku  konferenciu, ktorá sa konala v krásnom oravskom kraji pod Babou horou v blízkosti Hviezdoslavovej horárne, na tému : Zastavme dočasne ťažbu dreva v slovenských lesoch ! Výbušnosť tejto témy, ešte podčiarkoval fakt, že bola od prezentovaná v tak ťažkom skúšanom regióne , kde má práca v lese aj  historicky nezastupiteľné miesto. Vysoký počet zúčastnených vlastníkov a obhospodarovateľov lesa dopĺňala výrazne menej početná skupina lesoochranárskeho združenia Vlk. Ak niekto predpokladal ostrú výmenu názorov, bol by sklamaný. Zástupcovia neštátnych vlastníkov lesa, dodávateľských firiem, Slovenskej lesníckej komory a nakoniec aj signatári výzvy Odmietame sa zhodli na tom , že tento experiment by mal ďalekosiahle negatívne pôsobenie na slovenské lesy s výraznými sociálno – ekonomickými dopadmi , zvlášť na vidiecke obyvateľstvo horských oblastí. Reprezentanti ochranárskej obce upozornili na obhospodarovanie lesov v národných parkoch a vyslovili požiadavku na vyčlenenie 10 % územia SR do bezzásahového  režimu. Možno niekto očakával boj na život a na smrť, ale zdá sa, že už väčšina slovenskej verejnosti vie, že tu nemôže nik vyhrať , môžeme len všetci prehrať. Zbytočné emócie a dezinformácie, musí nahradiť dialóg postavený na odborných argumentoch, výsledkom ktorého bude rozumná ochrana jedinečného prírodného bohatstva Slovenska, pri súčasnom modernom obhospodarovaní lesa , ktoré pripraví slovenské lesy na hrozby klimatickej zmeny.

Reportáž z tohto podujatia si môžete prečítať TU.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *