V poradí druhá a tohto roku aj posledná laicko – odborná exkurzia oravskými lesmi, zložená z 11 účastníkov a jedného psa začala opäť v sobotu a opäť pri krásnom jesennom počasí. Tentokrát prevažovala široká verejnosť a tak sme začali od piky. Na úvod pri objasňovaní objektívnych aj subjektívnych príčin aktuálneho stavu oravských lesov rezonovala otázka prečo sa lesy súkromných vlastníkov neobhospodarujú , veď sú v nájme. Po vysvetlení aj s upozornením na novelu zákona o lesoch sme sa vydali k pralesu. Cestou sme prekračovali už takmer ročnú nespracovanú snehovú kalamitu. Tu sa žiadalo vysvetlenie, že rekordná snehová zima na prelome rokov 2018 a 2019 spôsobila aj rozsiahle poškodenie predovšetkým mladých lesných porastov a jej spracovanie ( asanácia) prebieha podľa časového harmonogramu. Nebezpečné z pohľadu ohrozenia lesa je jej napadnutie podkôrnym hmyzom a tu boli účastníci aj prakticky upozornení na  stojace stromy v ktorých sa tento hmyz nachádza a tieto bohužiaľ neboli asanované a tak budú zdrojom nákazy ďalších stromov na jar budúceho roku. 

V pralese sme mohli vidieť aké dimenzie dokážu jednotlivé stromy dosiahnuť , pokiaľ ich rast nie je obmedzený časovým rámcom, spôsob obnovy pralesa, význam mŕtveho dreva, prečo v ňom nevidieť vplyv vonkajších prejavov klimatickej zmeny ako v človekom obhospodarovanom lese, čo z toho vieme využiť pri praktickej činnosti lesníka. Okrem tohto niektorí využili posledné ponuky končiacej hubárskej sezóny. 

Obed pozostávajúci z pečených bravčových kolien s príchuťami príjemne vyplnil oddychovú časť dňa. Ako sa zatiaľ podarilo priblížiť človekom ovplyvňovaný les k ideálu sme si pozreli v poobedňajšej časti pešej túry. 

V rozlúčke s dnešným dňom sme vyjadrili presvedčenie , že to bol jeden z tých lepších dní a tešíme sa na budúci rok. Viď fotogalériu v Archíve.