Tak sme začali !

V sobotu 14.septembra 2019 sa prvých sedem statočných zúčastnilo turisticko – náučnej akcie pre širokú verejnosť. Z očakávaných laikov to nakoniec bolo takmer čisto odborné kolokvium lesníkov, ale to vôbec nebránilo tomu, aby sme absolvovali vopred dohodnutý program v pozvánke. Počasie nám prialo a tak sme sa vydali po štátnej hranici s Poľskom do prírodnej rezervácie Úšust. V otvorenej knihe prírodného lesa sme sa opäť utvrdili , že cesta napodobňovania samočinne prebiehajúcich prírodných procesov je správna a po narýchlo pripravenom obede v prírode sme pokračovali v obhospodarovaných lesoch. Vzhľadom na zloženie skupiny sme v odbornejšej rovine s vysokým akcentom na pochopenie pre laika riešili cestu zmeny drevinovej skladby, priestorovej výstavby, škody zverou, poľovníctvo, verejné obstarávanie versus ochrana lesa a iné. Na záver dňa bolo vyslovené konštatovanie, že mala snehová guľka sa dala do pohybu a uvidíme ako skončí. Obrazová dokumentácia viď Archív.