Symbolicky v deň životného prostredia sme absolvovali tradičnú, tohto roku prvú terénnu pochôdzku oravskými lesmi. Laici, študenti lesníckeho školstva, lesníci v službe a náš dvorný typológ. Program tiež nezmenený, návšteva prírodného laboratória v podobe zachovaného karpatského pralesa a aplikácia v ňom prebiehajúcich prírodných procesov pri prebudove súčasného oravského lesa. Potešil živý záujem nielen o samotný predmet pochôdzky, ale aj o širší rozmer životného prostredia, vrátane aktuálnych tém. Opäť sa nám potvrdilo , že vlastné oči a konfrontácia s výkladom sú najlepším spôsob na často aj účelové (dez)informácie v médiách a sociálnych sieťach. Je to o hľadaní miery , strednej cesty zdravého rozumu, v prospech prírody vrátane človeka. 😉🍀👍 Po letnej prestávke v jeseni pokračujeme. Ďalšie informácie v archíve a na FB.